Szkoła zawodowa
szkołą dobrego wyboru

Projekt Finansowany W Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Na Lata 2014-2020.

Nazwa Projektu: „Szkoła Zawodowa Szkołą Dobrego Wyboru – Podniesienie Jakości Edukacji W Ponadgimnazjalnych Szkołach Zawodowych W Słupsku”

Nr Wniosku O Dofinansowanie: RPPM.03.03.01-22-0017/16


o projekcie w mediach
słowem wstepu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku od roku 2016/17 rozpoczął realizację projektu pod nazwą „Szkoła zawodowa, szkołą dobrego wyboru-podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”, finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt ma charakter zintegrowany w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w którym Miasto Słupsk otrzymało dofinansowanie.

cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół w mieście Słupsk, jak również zwiększenie szans uczniów na odniesienie sukcesu na rynku pracy, dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów rynku pracy, zwiększenie i usystematyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz szkołami wyższymi.

EFS

Na projekt zintegrowany składają się:

  1. Projekt pn. „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku” w ramach konkursu w Poddziałaniu 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej, Całkowita wartość: 6 294 749,74 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 5 665 274,77 zł .
  2. Projekt pn. „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku” w ramach konkursu w Działaniu 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Całkowita wartość: 6 426 610,00 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 462 618,47 zł.
o projekcie

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku projektem objęci są uczniowie kształcący się w branży ICT w zawodach: technik informatyk, technik teleinformatyk, technik elektronik oraz nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych.

W ramach projektu zaplanowane zostały następujące działania:

  • organizacja staży zawodowych uczniów u pracodawców;
  • organizacja zajęć nastawionych na rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli ,w tym:
  • szkolenia i kursy specjalistyczne w ramach szkolnictwa poza formalnego;
  • wyjazdy studyjne,
  • laboratoria na wyższych uczelniach,
  • organizacja doradztwa zawodowego w szkole;
  • doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

Rekrutacja jest prowadzona w sposób otwarty i ciągły. Zakłada się łączny udział 320 uczniów, którzy otrzymają wsparcie przewidziane w projekcie. Projekt realizowany jest w latach 2016-2021.


regulamin projektu

 

formularz zgłoszeniowy

załącznik nr 1

deklaracja uczestnictwa

załącznik nr 2

oświadczenie uczestnika

załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

załącznik nr 5

realizacja projektu:

termin: 16.03-24.03.2023
temat: inteligentny budynek
zajęcia warsztatowe

Celem szkolenia było zapoznanie nauczycieli przedmiotów zawodowych branży ELM i INF z technologiami inteligentnych budynków, rozszerzenie wiedzy z zakresu objętego kursem, możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w uatrakcyjnieniu zajęć przedmiotowych oraz w optymalnym przygotowaniu uczniów branż ELM i INF do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

termin: 19.12.2022-21.12.2022
kurs bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej

W dniach 19.12.2022 – 21.12.2022 roku zrealizowano kurs bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej dla trzech nauczycieli ZSEL.

Celem szkolenia było poznanie zasady i dobrej praktyki konfiguracji: firewall, bridge filter, ograniczenia dostępu do zarządzania routerem oraz nauczenie się jak konfigurować połączenia VPN. Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem urządzeń sieciowych Cisco oraz Mikrotik.

termin: 30.11.-07.12.2022
kurs bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej

W dniach 30.11.2022 – 07.12.2022 roku zrealizowano Kurs bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej dla 25 – ciu uczniów naszej szkoły.
Celem szkolenia było poznanie zasady i dobrej praktyki konfiguracji: firewall, bridge filter, ograniczenia dostępu do zarządzania routerem oraz nauczenie się jak konfigurować połączenia VPN.

termin: 07.11.-10.11.2022
kurs sterowania w mechatronice z wykorzystaniem sterowników PLC

W dniach 07.11.2022 – 10.11.2022 roku zrealizowano Kurs sterowania w mechatronice z wykorzystaniem sterowników PLC dla trzech nauczycieli ZSEL.
Celem szkolenia było poznanie praktycznych zagadnień z zakresu programowania sterowników oraz uruchamiania i obsługi złożonych systemów produkcyjnych zgodnie z zasadami mechatroniki.

termin: 24.10-28.10.2022
kurs tworzenia aplikacji WPF MVVM

W dniach 24.10.2022 – 28.10.2022 roku zrealizowano Kurs tworzenia aplikacji WPF MVVM dla dwóch nauczycieli ZSEL.
Celem szkolenia było utworzenie kompletnej aplikacji z wyszukiwaniem, nawigacją między oknami, walidacją danych i dostępem do bazy danych z użyciem Entity Framework. Wszystko co potrzebne w typowej aplikacji.

termin 17.10-21.10.2022
kurs programowania w C#

W dniach 17.10.2022 – 21.10.2022 roku zrealizowano Kurs programowanie w C# 7.0 z Visual Studio 2019 dla czterech nauczycieli ZSEL.
Celem szkolenia było nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się językiem C# w środowisku Visual Studio 2019. Utworzenie kompletnej aplikacji, w celu praktycznego zastosowania poszczególnych elementów języka C#.

termin 26.05-23.06.2022
kurs obsługi drona w zasięgu wzroku

W dniach 26.05.2022 – 23.06.2022 roku zrealizowano kurs obsługi drona w zasięgu wzroku dla 18 uczniów naszej szkoły.

Celem szkolenia było poszerzenie, zaktualizowanie, ugruntowanie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie prawa lotniczego, zasad wykonywania lotów w zasięgu wzroku, wiedzy o człowieku jako operatorze BSP, bezpieczeństwa wykonywania lotów i sytuacjach niebezpiecznych oraz obsługi, budowy i działania systemów i podzespołów BSP.

termin 06.06.-10.06.2022
kurs robotyki LegoEducation EV3

W dniach 06.06.2022 – 10.06.2022 roku zrealizowano kurs robotyki Lego@Education – EV3 i pakiet inżynierski dla 50-ciu uczniów naszej szkoły


Celem kursu było doskonalenie umiejętności krytycznego myślenia, a także rozwijanie kreatywności w takich dziedzinach jak informatyka, matematyka czy nauki przyrodnicze.

LOREM IPSUM DOLOR

Enjoy the best design and function combined together

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus consequuntur, vim ad prima vivendum consetetur.

LOREM IPSUM DOLOR

Enjoy the best design and function combined together

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus consequuntur, vim ad prima vivendum consetetur.

LOREM IPSUM DOLOR

Enjoy the best design and function combined together

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus consequuntur, vim ad prima vivendum consetetur.

LOREM IPSUM DOLOR

Enjoy the best design and function combined together

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus consequuntur, vim ad prima vivendum consetetur.

LOREM IPSUM DOLOR

Enjoy the best design and function combined together

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus consequuntur, vim ad prima vivendum consetetur.

LOREM IPSUM DOLOR

Enjoy the best design and function combined together

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus consequuntur, vim ad prima vivendum consetetur.

LOREM IPSUM DOLOR

Enjoy the best design and function combined together

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus consequuntur, vim ad prima vivendum consetetur.

LOREM IPSUM DOLOR

Enjoy the best design and function combined together

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus consequuntur, vim ad prima vivendum consetetur.

LOREM IPSUM DOLOR

Enjoy the best design and function combined together

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus consequuntur, vim ad prima vivendum consetetur.

LOREM IPSUM DOLOR

Enjoy the best design and function combined together

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus consequuntur, vim ad prima vivendum consetetur.

LOREM IPSUM DOLOR

Enjoy the best design and function combined together

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus consequuntur, vim ad prima vivendum consetetur.

LOREM IPSUM DOLOR

Enjoy the best design and function combined together

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus consequuntur, vim ad prima vivendum consetetur.

LOREM IPSUM DOLOR

Enjoy the best design and function combined together

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus consequuntur, vim ad prima vivendum consetetur.

LOREM IPSUM DOLOR

Enjoy the best design and function combined together

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus consequuntur, vim ad prima vivendum consetetur.

LOREM IPSUM DOLOR

Enjoy the best design and function combined together

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus consequuntur, vim ad prima vivendum consetetur.

LOREM IPSUM DOLOR

Enjoy the best design and function combined together

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus consequuntur, vim ad prima vivendum consetetur.

LOREM IPSUM DOLOR

Enjoy the best design and function combined together

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus consequuntur, vim ad prima vivendum consetetur.

LOREM IPSUM DOLOR

Enjoy the best design and function combined together

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus consequuntur, vim ad prima vivendum consetetur.

LOREM IPSUM DOLOR

Enjoy the best design and function combined together

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus consequuntur, vim ad prima vivendum consetetur.

LOREM IPSUM DOLOR

Enjoy the best design and function combined together

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus consequuntur, vim ad prima vivendum consetetur.

LOREM IPSUM DOLOR

Enjoy the best design and function combined together

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus consequuntur, vim ad prima vivendum consetetur.