automatyk
opis zawodu

Automatyk zajmuje się projektowaniem, konstruowaniem i tworzeniem dla maszyn odpowiedniego oprogramowania. Pełni nadzór nad pracującymi urządzeniami oraz robotami przemysłowymi. Jego zadaniem jest również opiniowanie projektów z zakresu układów automatyki oraz uczestnictwo w ich odbiorze i uruchamianiu.

Miejsca pracy dla automatyka:
 • w zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń automatyki,
 • w służbach utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych,
 • w warsztatach naprawczych elementów i urządzeń oraz aparatury automatyki,
 • w firmach instalujących elementy i urządzenia sterowania i automatyki przemysłowej,
 • w warsztatach naprawczych sprzętu automatyki,
 • w placówkach badawczo-rozwojowych,
 • w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych, zajmujących się projektowaniem elementów i urządzeń automatyki,
 • w zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane urządzenia automatyki na stanowiskach wdrożeniowych, konserwatorów i kontrolerów jakości,

Automatycy pracują w różnych gałęziach przemysłu min. motoryzacyjnym, maszynowym, chemicznym, spożywczym, przetwórczym, farmaceutycznym, wydobywczym, w hutach metali i hutach szkła, w energetyce, w kolejnictwie wykonują bardzo ciekawą pracę.


Przedmioty punktowane w rekrutacji:
 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • informatyka.
Języki obce:

język angielski lub język niemiecki.

Wybierając naukę w tym zawodzie:
 • uczysz się zawodu w szkolnych pracowniach,
 • masz możliwość dalszej nauki,
 • będziesz przygotowana/y do wejścia na rynek pracy,

Po ukończeniu szkoły zdajesz egzamin państwowy i uzyskujesz wykształcenie zasadnicze branżowe.

Uzyskane kwalifikacje w zawodzie:

ELM. 01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej


więcej o egzaminach zawodowych:
szkoła branżowa

zawód z przyszłością
automatyk

kreator pracy inżynierskiej


Zainteresował cię kierunek kształcenia?
Dowiedz się więcej i zostań naszym uczniem