cukiernik
opis zawodu

cukiernik: głównym celem pracy cukiernika jest produkcja wyrobów cukierniczych, np. ciast, ciastek, lodów, cukierków, pralin.

Miejsca pracy:

Absolwenci z przygotowaniem w tym zawodzie są najczęściej zatrudniani w zakładach cukierniczych lub podejmują własną działalność gospodarczą

Ucząc się zawodu cukiernika opanujesz wiedzę i umiejętności z zakresu

 • zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności,
 • zamawiania i przechowywania surowców do produkcji,
 • obsługi maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów cukierniczych,
 • sporządzania półproduktów cukierniczych,
 • sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych,
 • dekorowania wyrobów cukierniczych,
 • przechowywania gotowych wyrobów i półproduktów cukierniczych,
 • utrzymywania czystości w cukierni w trakcie produkcji i po skończonej pracy,
 • przestrzegania zasad gospodarki odpadami.
 • przygotowania stanowiska pracy,
 • przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej w zakładach cukierniczych,
 • warunków higienicznych w produkcji cukierniczej,
 • systemem HACCAP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point),
Przedmioty punktowane w rekrutacji:
 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • informatyka.
Języki obce:

język angielski lub język niemiecki.

Wybierając naukę w tym zawodzie:
 • uczysz się zawodu w szkolnych pracowniach,
 • masz możliwość dalszej nauki,
 • będziesz przygotowana/y do wejścia na rynek pracy,


Po ukończeniu szkoły zdajesz egzamin państwowy i uzyskujesz wykształcenie zasadnicze branżowe.

Uzyskane kwalifikacje w zawodzie:

SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych więcej o egzaminach zawodowych:
szkoła branżowa

słodka profesja
cukiernik

ceniony zawód w branży spożywczej


Zainteresował cię kierunek kształcenia?
Dowiedz się więcej i zostań naszym uczniem