znajdziesz tutaj wszystkie bieżące informacje nt. egzaminów zawodowych

bieżące informacje publikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

sprawdź kiedy, gdzie i jaką kwalifikację zdajesz

publikuje:
Grzegorz Dacków
kierownik praktycznej nauki zawodu

komisje egzaminacyjne

CKE Centralna Komisja Egzaminacyjna została powołana z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Sejm RP na mocy ustawy z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. nr 117 poz. 759).
 
OKE
 instytucja, znajdująca się pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, bezpośrednio odpowiadająca za przygotowywanie i organizowanie zewnętrznego systemu oceniania (egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe) na obszarze objętym jej działalnością.

procedury – arkusze egzaminacyjne – wytyczne

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

informatory Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, według aktualizacji na dzień 25.08.2022:

technikum