przed 45-leciem
Nasza szkoła – Technikum Elektryczne

Moje Miasto nr 6 (146) 21 marca 2009