kierunki kształcenia

szkoła szczebla średniego o profilu technicznym, a obecnie typ szkoły ponadpodstawowej, wprowadzona w Polsce w 1948 jako alternatywa dla liceum

szkoła na podbudowie programowej szkoły podstawowej, realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego

rozwijaj kreatywność i twórcze myślenie wzmacniając uzdolnienia kierunkowe, jak również w danej dyscyplinie naukowej, tematycznej, sportowej, czy hobbystycznej.

wybierz kierunek idealny dla siebie…