konkursy i olimpiady

Nasze konkursy zdobywają coraz większe uznanie nie tylko w oczach naszych uczniów, ale także instytucji i placówek edukacyjnych. Niektóre organizowane przez nas konkursy zdobyły już statut ogólnopolskich…

konkurs ogólnopolski

konkurs międzywojewódzki

konkurs wojewódzki

konkurs lokalny

zapoznaj się także z konkursami szkolnymi i międzyszkolnymi, których jesteśmy organizatorami:

ogólnopolskie

 – Ogólnopolski Konkurs „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej” –

ogólnopolski, cykliczny konkurs dotyczący zagadnień związanych z tematyką hotelarską

międzywojewódzkie i wojewódzkie

 – InfoSłupia – InfoElectra –

Konkurs dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, uzdolnionej informatycznie, którym patronat honorowy sprawują Pomorski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Słupska

Do zdobycia jest wiele cennych nagród, w tym laptop.

Adresatem konkursu są pasjonaci informatyki, elektrotechniki i elektroniki, matematyki, fizyki oraz języka angielskiego technicznego.

Do zdobycia jest wiele cennych nagród.

lokalne
międzyszkolne i szkolne

 – InfoSłupia Junior – Technik Roku –

Turniej o zaszczytny tytuł Technika Roku kierowany jest do uczniów wszystkich klas technikalnych Zespołu Szkół „Elektryk” w Słupsku.

Zwycięzca otrzyma tytuł Technika Roku, puchar Dyrektora Szkoły oraz atrakcyjną nagrodę rzeczową, a wszyscy aktywni uczestnicy Turnieju pamiątkowe dyplomy.

W roku szkolnym 2023-2024 reaktywowany zostaje konkurs programowania, w zmienionej formule.

Szczegółowe informacje wkrótce