organizacja roku szkolnego

rok szkolny 2022-23
kalendarz wydarzeń

inauguracja roku szkolnego – spotkania z rodzicami – dni wolne od zajęć – terminy matur – terminy egzaminów zawodowych / poprawkowych / matur

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Inauguracja roku szkolnego:

 • Godz. 9.00 klasy I
 • Godz. 11.00 klasy II i III
 • Godz. 12.00 klasy IV aula i sale lekcyjne
 
 

I semestr trwa od 1 września do 16 grudnia 2022 r.

II semestr od 19 grudnia 2022 r. do 23 czerwca 2023 r. (28 kwietnia 2023 r. maturzyści)

spotkania z rodzicami
 • 13 i 14 września 2022
 • 22 listopada 2022 (w klasach 4 informowanie o projektowanych ocenach końcoworocznych z przedmiotów zawodowych)
 • 03 stycznia 2023 (poklasyfikacyjne)
 • 28 marca 2023 (w kl.4 informowanie o projektowanych ocenach końcowych)
 • 23 maja 2023 (informowanie o projektowanych ocenach w klasach promocyjnych i branżowych)
Klasyfikacja I semestr
 • projektowanie ocen końcoworocznych z przedmiotów zawodowych od 14 do 18 listopada 2022 (na ostatniej lekcji danego przedmiotu w tygodniu)
 • wystawienie ocen za I semestr od 07 do 14 grudnia 2022 do godz. 17.00 (na ostatniej lekcji w tygodniu)
 • rada klasyfikacyjna 16 grudnia 2022 – godz. 16.00
 • spotkania z rodzicami 03 stycznia 2023 r. – godz. 16.00 (poklasyfikacyjne)
 • rada podsumowująca 1 semestr 29 grudnia 2022 – godz. 09.00
Przerwa świąteczna i ferie
 • zimowa przerwa świąteczna z okazji Świąt Bożego Narodzenia: 23 – 31 grudnia 2022 r.
 • ferie zimowe: od 16 – 29 stycznia 2023 r
 • wiosenna przerwa świąteczna: od 06 – 11 kwietnia 2023 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Technikum i Branżowa Szkoła:

 • 31 października 2022 r.
 • 09 stycznia 2023 r. egzamin zawodowy
 • 10 stycznia 2023 r. egzamin zawodowy
 • 02 maja 2023 r.
 • 04 maja 2023 r. – matura – j. polski
 • 05 maja 2023 r. – matura – j. angielski
 • 08 maja 2023 r. – matura – matematyka
 • 01 czerwca 2023 r. egzamin zawodowy
 • 02 czerwca 2023 r. egzamin zawodowy
 • 09 czerwca 2023 r
Klasyfikacja klas maturalnych:
 • projektowanie ocen: od 20 do 24 marca 2023
 • wystawianie ocen: od 17.04 do 21 kwietnia 2023r. ( do 17.00)
 • rada klasyfikacyjna: 25.04.2023 r. godz. 16.00
 • zakończenie zajęć: 28.04. 2023 r.
 • rozdanie świadectw: 28.04.2023 r.
Klasyfikacja klas promocyjnych:
 • projektowanie ocen: od 15 do 19 maja 2023 r.
 • wystawianie ocen: 12.06.do 15.06.2023 (na ostatniej lekcji w tygodniu do 17.00)
 • rada klasyfikacyjna: 20.06.2023 r.
 • zakończenie zajęć: 23.06. 2023 r.
 • rozdanie świadectw: 23.06.2023 rr.
Egzamin maturalny:

część ustna:

 • język polski od 10 do 23 maja 2023

część pisemna:

 • 4 maja- język polski PP
 • 5 maja – język angielski PP/ j. niemiecki PP
 • 8 maja- matematyka PP / j. hiszpański
 • 9 maja – j. angielski PR/ filozofia PR
 • 10 maja- wos PR/j. niemiecki PR
 • 11 maja- biologia PR/j. rosyjski
 • 12 maja- matematyka PR/j. francuski
 • 15 maja- chemia PR/ historia muzyki
 • 16 maja – geografia PR/ j. mniej. PP
 • 17 maja – j. polski PR / j. mniej. PR
 • 18 maja – historia PR/ j. włoski PR
 • 19 maja – fizyka PR/ historia sztuki
 • 22 maja – fizyka PR/historia sztuki PR

Wydanie świadectw i aneksów o wynikach

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

sesja zimowa:

 • od 10 -23 stycznia 2023 r. wg harmonogramu
 • termin dodatkowy: 1-2 luty 2023 r.

sesja letnia:

 • 01-19 czerwca 2023 r.
 • termin dodatkowy: 22-29 czerwca 2023 r.
Zakończenie roku szkolnego

Koniec roku szkolnego dla klas promocyjnych i kończących SBIzOI: 23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie: 24 czerwca- 31 sierpnia 2023 r.

Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe maturalne: 22 sierpnia 2023 godz. 9.00 (Ustny: 21 sierpnia 2023 r.)

Egzaminy poprawkowe przedmiotowe: 23 sierpnia 2023 r. godz. 9.00