organizacja roku szkolnego

rok szkolny 2023-24
kalendarz wydarzeń

inauguracja roku szkolnego – spotkania z rodzicami – dni wolne od zajęć – terminy matur – terminy egzaminów zawodowych / poprawkowych / matur

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Inauguracja roku szkolnego:

 • Godz. 9.00 klasy I
 • Godz. 10.00 klasy II technikum i szkoły branżowej
 • Godz. 11.00 klasy III i IV technikum i III szkoły branżowej
 • Godz. 12.00 klasy V technikum – aula i sale lekcyjne

 
 

I semestr od 04 września do 15 grudnia 2023 r.

II semestr od 18 grudnia 2023 r. do 21 czerwca 2024 r. (26 kwietnia 2024 r. maturzyści)

spotkania z rodzicami

Spotkania z rodzicami:

 • 11 i 12 września 2023
 • 21 listopada 2023
 • 02 stycznia  2024 (poklasyfikacyjne)
 • 26 marca 2024 (w kl.5 informowanie o projektowanych ocenach końcowych)
 • 21 maja 2024 (informowanie o projektowanych ocenach w klasach promocyjnych i branżowych)
Klasyfikacja I semestr
 • wystawienie ocen za I semestr od 07 do 13 grudnia 2023 do godz. 17.00 (na ostatniej lekcji danego przedmiotu w tygodniu)
 • rada klasyfikacyjna  15 grudnia 2023 – godz. 16.00
 • rada podsumowująca 1 semestr 29 grudnia 2023 – godz. 09.00
 • spotkania z rodzicami 02 stycznia 2024 r. – godz. 16.00 (poklasyfikacyjne)


Przerwa świąteczna i ferie
 • zimowa przerwa świąteczna z okazji Świąt Bożego Narodzenia: 23 – 31 grudnia 2023 r.
 • ferie zimowe: 29 stycznia – 11 lutego 2024 r
 • wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca – 02 kwietnia 2024 r.


Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Technikum i Branżowa Szkoła:

 • 02 maja 2024 r.
 • 07 maja 2024 r. – matura – j. polski
 • 08 maja 2024 r. – matura – matematyka
 • 09 maja 2024 r. – matura – język angielski PP
 • 10 maja 2024 r. – matura- wos/j. niemiecki
 • 13 maja 2024 r. – matura – język angielski PR
 • 31 maja 2024 r. (po B.C.)
 • 1 dzień 2024 r. egzamin zawodowy
 • 2 dzień 2024 r. egzamin zawodowy
 • 3 dzień 2024 r. egzamin zawodowy wg potrzeb


Klasyfikacja klas maturalnych:
 • projektowanie ocen: od 18 do 22 marca 2024  
 • wystawianie ocen: od 15.04 do 19 kwietnia 2024 r. ( do 17.00)
 • rada klasyfikacyjna: 23.04.2024 r. godz. 16.00
 • zakończenie zajęć: 26.04. 2024 r.
 • rozdanie świadectw: 26.04.2024 r.
Klasyfikacja klas promocyjnych:
 • projektowanie ocen: od 13 do 17 maja 2024 r.
 • wystawianie ocen: 10.06.do 14.06.2024 (na ostatniej lekcji w tygodniu do 17.00)
 • rada klasyfikacyjna: 18.06.2024 r.
 • zakończenie zajęć: 21.06. 2024 r.
 • rozdanie świadectw: 21.06.2024 r.
Egzamin maturalny:

część ustna

 • język polski od 11 do 16 maja 2024 oraz od 20 d0 25 maja 2024

część pisemna:

 • 7 maja- język polski PP
 • 8 maja – matematyka PP
 • 9 maja – j. angielski PP/ j. niemiecki PP
 • 10 maja- wos PR/j. niemiecki PR
 • 13 maja- j. angielski PR/filozofia PR
 • 14 maja- biologia PR/j. rosyjski PR
 • 15 maja- matematyka PR/ francuski PR
 • 16 maja – chemia PR/ historia muzyki
 • 17 maja – geografia PR / j. mniej. PP
 • 20 maja – język polski –PR/ j. mniej.PR
 • 21 maja – historia PR/ j. hiszpański PR
 • 22 maja – informatyka PR/ his. szt. PR
 • 23 maja – fizyka PR/j. włoski PR
 • 24 maja – dwujęzyczne

Wydanie świadectw i aneksów o wynikach – 9 lipca 2024 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

sesja zimowa

 • od 09 -20 stycznia 2024 r. wg harmonogramu (sesja poprawkowa)
 • termin dodatkowy: 29-30 stycznia 2023

Sesja letnia

 • 03-19 czerwca 2024 r.
 • termin dodatkowy: 22-28 czerwca 2024 r.
Zakończenie roku szkolnego

Koniec roku szkolnego dla klas promocyjnych i kończących SBIzOI: 21 czerwca 2024 r.

Ferie letnie: 22 czerwca- 31 sierpnia 2024 r.

Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe maturalne: 20 sierpnia 2024 godz. 9.00 (Ustny: 21 sierpnia 2024 r.)

Egzaminy poprawkowe przedmiotowe: 26 sierpnia 2024 r. godz. 9.00