polityka oraz procedury ochrony małoletnich przed krzywdzeniem

załączniki

zasady bezpiecznych relacji pracowników szkoły z małoletnimi

zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników

karta interwencji

zasady ochrony wizerunku i danych osobowych małoletnich uczniów

zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych

monitoring polityki ochrony małoletnich – ankieta

schemat pytań „ocena ryzyka”

tabela „identyfikacja priorytetowych potrzeb informacyjnych i szkoleniowych”