pracownicy niepedagogiczni

jesteśmy jak orkiestra, wszyscy gramy w jednym zespole

Imię Nazwisko

pracownik sekretariatu

Imię Nazwisko

pracownik sekretariatu

Imię Nazwisko

kierownik administracji

Imię Nazwisko

laborant

Imię Nazwisko

kadry

Imię Nazwisko

ksiegowość

Imię Nazwisko

księgowość

Imię Nazwisko

stanowisko

Imię Nazwisko

stanowisko

Imię Nazwisko

stanowisko

Imię Nazwisko

stanowisko

Imię Nazwisko

stanowisko