pracownik pomocniczy gastronomii
opis zawodu

Kierunek przeznaczony dla kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim.

Miejsca pracy:

Pracownik pomocniczy gastronomii – wykonuje prace pomocnicze w obiektach świadczących usługi gastronomiczne:

 • wykonuje czynności porządkowe w obiektach świadczących usługi gastronomiczne;
 • realizuje prace związane z przechowywaniem żywności;
 • wykonuje prace pomocnicze w pomieszczeniach produkcyjnych obiektu gastronomicznego;
 • wykonuje czynności pomocnicze związanych z ekspedycją dań i napojów bezalkoholowych;
 • wykonuje prace pomocnicze w części handlowo-usługowej obiektu gastronomicznego.
Przedmioty punktowane w rekrutacji:
 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • informatyka.
Języki obce:

język angielski lub język niemiecki.

Wybierając naukę w tym zawodzie:
 • uczysz się zawodu w szkolnych pracowniach,
 • masz możliwość dalszej nauki,
 • będziesz przygotowana/y do wejścia na rynek pracy,

Po ukończeniu szkoły zdajesz egzamin państwowy i uzyskujesz wykształcenie zasadnicze branżowe.

Uzyskane kwalifikacje w zawodzie:

HGT.04 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne


więcej o egzaminach zawodowych:
szkoła branżowa

pracownik pomocniczy gastronomii
dla młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu lekkim


Zainteresował cię kierunek kształcenia?
Dowiedz się więcej i zostań naszym uczniem