edycja 2022

staż zawodowy
Erasmus+

27 lutego 2022 r. dziewięciu uczniów z klasy 3ipG – technik informatyk i technik programista pod opieką Pani Agnieszki Zielińskiej wyjechało na miesięczny staż zawodowy do Niemiec

edycja 2017-2019

Słupscy uczniowie branży HoGaTur w Europie

Nasza szkoła realizuje projekt w ramach programu Erasmus + Akcja 1.1: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego pt. „Słupscy uczniowie branży HoGaTur w Europie” na lata 2017-2019, numer umowy 2017-1-PL01-KA102-035602.