realizacja projektu Moja zielona ścieżka – Moje zielone miejsce w szkole w ramach programu Moje Miejsce na Ziemii

realizacja projektu

 – etapy –

11.11.2023

program grantowy Moje Miejsce na Ziemi początki

Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 60 bierze udział w programie pn. „Moje miejsce na Ziemi”, w wyniku którego szkoła otrzymała grant w wysokości 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy złotych) na realizację projektu pn. „Zielona ścieżka – Moje zielone miejsce w szkole”. Darczyńcą dofinansowania projektu jest Fundacja Orlen z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7.

Moje Miejsce na Ziemi założenia

Projekt zakłada stworzenie przyjaznego uczniom i pracownikom miejsca rekreacyjnego, którego elementem będzie dofinansowany przez Fundację Orlen chodnik wykonany z ekokratki i obsiany trawą w miejsce obecnego chodnika z płytek betonowych.

24.11.2023

realizacja projektu Zielona ścieżka – Moje zielone miejsce w szkole 
etap pierwszy

Kończymy pierwszy etap realizacji projektu pn. „Zielona ścieżka – Moje zielone miejsce w szkole”. Prace polegały na demontażu i wywiezieniu starych betonowych płytek chodnikowych oraz krawężników.


4.12.2023

krótkotrwały atak zimy

Zimowa aura przerwała prace przy realizacji „Zielonej ścieżki”. Atak zimy okazał się krótkotrwały i Wykonawca mógł powrócił na teren robót.

6.12.2023

„Zielona ścieżka” kolejny etap realizacji projektu „Moje zielone miejsce w szkole”

Warstwa nośna wykonana, można układać podbudowę i ekokratę z obrzeżami trawnikowymi. Nasza „Zielona ścieżka” nabiera ostatecznego kształtu.

8.12.2023

Realizacja projektu „Zielona ścieżka – Moje zielone miejsce w szkole” zbliża się do końca

Ścieżka została ułożona.
Pozostało wypełnić ekokratę ziemią ogrodową i posiać trawę