Zdalna szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 

Zespół Szkół “Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 60 przystąpił do projektu realizowanego przez Miasto Słupsk “Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach którego otrzymaliśmy trzy laptopy.

Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 60 przystąpił do projektu realizowanego przez Miasto Słupsk „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w wyniku którego otrzymaliśmy cztery laptopy.