rozwijamy pasje koło plastyczne odrzucamy schematy

Nauka i poznanie przez sztukę, poprzez różnorodne techniki wypowiedzi artystycznej to droga do szczególnie wrażliwego i wnikliwego poznania świata. To nie tylko pasja czy sposób wypowiedzi, nie tylko myśl o przyszłości, czy podjęcie próby uzyskania niezbędnej wiedzy i umiejętności; to nauka patrzenia, obserwacji, wyostrzenia zmysłów. Analiza rzeczywistości poprzez próbę interpretacji i przedstawienia jej w rysunku, malarstwie, rzeźbie, grafice i innych dziedzinach szeroko pojętej sztuki. Proponujemy urozmaicenie drogi wytyczonej przez ogólną edukację, odrzucenie schematu.

Lorem ipsum

Koło plastyczno-techniczne rozpoczęło swoją działalność w 2013 roku.

Opiekunem jest p. Andrzej Szczygielski – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze.

Lorem ipsum

Twórczość plastyczna w połączeniu z zajęciami technicznymi jest niezmiernie bogatym źródłem satysfakcji – jest początkiem poszukiwania własnego stylu.

Zajęcia plastyczno-techniczne dają możliwość różnorodnych talentów uczniów, mają walory kształcące, wychowawcze i praktyczne. Kształcą oko i rękę, wyrabiają smak estetyczny, przyzwyczajają do wysiłku, uczą wytrwałości i znajdują zastosowanie w życiu.

Na zajęciach panuje swobodna atmosfera, dowolność wyboru tematu lub określonego. Zagadnienia związane z realizacją tematów przedstawiane są za pomocą środków malarskich oraz projektowanie przestrzennych form użytkowych, wykonywanie elementów zdobniczych. Różnego rodzaju prace mają dla młodzieży następujące działania: diagnostyczne, terapeutyczne, stymulujące rozwój.

Lorem ipsum

Plan działania opiera się na przygotowaniu uczniów do aktywnego, kulturalnego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym oraz doskonaleniu twórczości plastyczno-techniczej. Dodatkowo zajęcia takie rozwijają myślenie twórcze, wyobraźnię przestrzenną, spostrzegawczość, ułatwiają zapamiętywanie, uczą prostoty, estetyki, cierpliwości, dokładności i dyscypliny.

Nadrzędnym celem zajęć jest budzenie i rozwijanie zdolności twórczych uczniów – młodych artystów, odkrywanie przez nich własnych możliwości oraz promocja ich młodych talentów na gruncie szkoły i w środowisku lokalnym. Prace plastyczne są ozdobą szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych. Wymagają pracowitości, precyzji, pracochłonne. Następuje daleko terminowe wytwarzanie prac i elementów dekoracyjnych, potrzebne są duże ilości.

Uczniowie uczestniczą w prowadzeniu kroniki szkolnej. Na zajęciach uczeń ma szansę zaprezentować wykonane przez siebie wyroby, ma możliwość poszerzenia wiadomości i umiejętności potrzebnych do wykonania określonego zadania. Założenia koła plastyczno-technicznego w dużym zakresie wybiegają naprzeciw oczekiwaniom uczniów zainteresowanym tego typu zajęciami.

W toku pracy koła uwzględnione są potrzeby uczniów. Zajęcia przebiegają zgodnie z zasadami przystępności – przekazywane wiadomości są zrozumiałe dla ucznia i dostosowane do jego możliwości poznawczych. Przekaz nauczyciela jest poparty przykładami i ćwiczeniami, stopniowanie trudności – świadome przejście od zadań prostych do coraz bardziej skomplikowanych. W związku teorii z praktyką – ukazywanie wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.


Lorem ipsum

W ramach zajęć koła podlegają różne formy aktywności uczniów:


działalność plastyczna indywidualna – dobór kompozycji i środków wyrazu, metoda praktycznego działania – warsztaty plastyczno-techniczne, metoda pokazu i obserwacji, metoda wspierania aktywności twórczej i edukacyjnej, wprowadzenie w świat kultury i sztuki;

kreatywność – sposób przedstawienia tematu oraz oryginalne pomysły, doskonalenie sprawności i twórczości plastycznej, rozwijanie myślenia i zainteresowań, aktywizacja miłośników sztuk pięknych, wyszukiwanie i rozwijanie talentów plastycznych, wychowanie plastyczne;

własna interpretacja problemu plastycznego;

praca w grupie – organizacja pracy, podział zadań, komunikacja, wiedza i umiejętności, prezentacja zadania;

wzrost poczucia integracji ze szkołą – tworzenie elementów dekoracji i dekorowanie pomieszczeń, tworzenie wystaw, galerii prac uczniowskich;

wzrost poczucia własnej wartości, poczucie wiary we własne możliwości i pewności siebie, udział w konkursach, włączenie w przygotowania opraw plastycznych imprez szkolnych;

poczucie odpowiedzialności za wspólną pracę, rozwijanie umiejętności współżycia w grupie i współdziałania w grupie, rozwijanie postaw prospołecznych, rozwijanie szacunku dla wspólnego dobra, konstruktywne spędzanie czasu wolnego;

kultywowanie zwyczajów świątecznych (uwrażliwienie na zachowanie dorocznych tradycji, zwyczajów, obyczajów, obrzędów) , sztuka ludowa i użytkowa;


nasza fotogaleria

zdjęcia prac wykonanych w ramach koła