informacje dotyczące spraw uczniowskich

informacje, które mogą i powinny zainteresować rodzica

informacje dla naszych absolwentów

informacje dotyczace spraw pracowniczych

aktualności

informacje bieżące – wiadomości – komunikaty

Nasz uczeń, Kamil Wiesiołek otrzymał dyplom za bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny
26 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 grudnia 1987 roku. Znany jest również jako Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi.

pozostałe informacje i wiadomości

komunikaty – zarządzenia – procedury

statuty – regulaminy – procedury

edukacja i rozwój osobisty

informacje dotyczące: kierunków kształcenia, praktyk zawodowych, egzaminów zawodowych, matury, zajęć pozalekcyjnych, konkursów i olimpiad, projektów i programów, itp

m.in. Mistrz Wiedzy Hotelarskiej,
InfoSłupia, InfoElectra, Technik Roku

m.in. Erasmus+, ZdalnaSzkoła+, 
Szkoła zawodowa, szkołą dobrego wyboru