informacje dotyczące spraw uczniowskich

informacje, które mogą i powinny zainteresować rodzica

informacje dla naszych absolwentów

informacje dotyczace spraw pracowniczych

aktualności

informacje bieżące – wiadomości – komunikaty

W czwartek, 18 kwietnia 2024 r. w Zespole Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku odbyły się rozgrywki półfinałowe i finałowe X Międzywojewódzkiego Konkursu Informatycznego „InfoSłupia”, nad którym patronat honorowy objęła Prezydentka Miasta Słupska oraz Rektor Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku.
Z dumą i uznaniem informujemy, że drużyna uczniów naszej szkoły jako jedyna ze Słupska zakwalifikowała się do finału VII edycji Olimpiady Bezpieczeństwo i Obronność organizowanej przez Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku oraz Szkołę Policji w Słupsku

pozostałe informacje i wiadomości

komunikaty – zarządzenia – procedury

statuty – regulaminy – procedury

edukacja i rozwój osobisty

informacje dotyczące: kierunków kształcenia, praktyk zawodowych, egzaminów zawodowych, matury, zajęć pozalekcyjnych, konkursów i olimpiad, projektów i programów, itp

m.in. Mistrz Wiedzy Hotelarskiej,
InfoSłupia, InfoElectra, Technik Roku

m.in. Erasmus+, ZdalnaSzkoła+, 
Szkoła zawodowa, szkołą dobrego wyboru