informacje dotyczące spraw uczniowskich

informacje, które mogą i powinny zainteresować rodzica

informacje dla naszych absolwentów

informacje dotyczace spraw pracowniczych

aktualności

informacje bieżące – wiadomości – komunikaty

Szkolny Zestaw Podręczników dla Technikum nr 1 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
Oficjalne uroczystości odbędą się w auli szkolnej. Sprawdź szczegółowy harmonogram...
Nasz uczeń, Kamil Wiesiołek otrzymał dyplom za bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny

pozostałe informacje i wiadomości

komunikaty – zarządzenia – procedury

statuty – regulaminy – procedury

edukacja i rozwój osobisty

informacje dotyczące: kierunków kształcenia, praktyk zawodowych, egzaminów zawodowych, matury, zajęć pozalekcyjnych, konkursów i olimpiad, projektów i programów, itp

m.in. Mistrz Wiedzy Hotelarskiej,
InfoSłupia, InfoElectra, Technik Roku

m.in. Erasmus+, ZdalnaSzkoła+, 
Szkoła zawodowa, szkołą dobrego wyboru