informacje dotyczące spraw uczniowskich

informacje, które mogą i powinny zainteresować rodzica

informacje dla naszych absolwentów

informacje dotyczace spraw pracowniczych

aktualności

informacje bieżące – wiadomości – komunikaty

Trzydzieści lat po maturze dawną swoją szkołę Elektryk odwiedzili absolwenci rocznika 1993...
Z ogromną przyjemnością i dumą informujemy, że wśród stypendystów Marszałka Województwa Pomorskiego znalazło się 32 uczniów Zespołu Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku.
11 i 12 września odbędą się spotkania z rodzicami. Zapoznaj się z harmonogramem...

pozostałe informacje i wiadomości

komunikaty – zarządzenia – procedury

statuty – regulaminy – procedury

edukacja i rozwój osobisty

informacje dotyczące: kierunków kształcenia, praktyk zawodowych, egzaminów zawodowych, matury, zajęć pozalekcyjnych, konkursów i olimpiad, projektów i programów, itp

m.in. Mistrz Wiedzy Hotelarskiej,
InfoSłupia, InfoElectra, Technik Roku

m.in. Erasmus+, ZdalnaSzkoła+, 
Szkoła zawodowa, szkołą dobrego wyboru