program wyprawka szkolna

Rządowy programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

nt. Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

o dofinansowanie zakupu podręczników 

do składania wniosku o przyznanie wyprawki szkolnej

na który mają wpłynąć środki z tytułu realizacji Wyprawki Szkolnej