Informacje dla absolwenta

drogi absolwencie

„Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy.”

 – Paulo Coelho

drodzy absolwenci,

W związku z realizacją projektu „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”, którego jednym z celów jest stworzenie ujednoliconego narzędzia do badania losów absolwentów, który zgodnie z zaleceniami komisji monitorującej został wdrożony we wszystkich szkołach ponadpodstawowych z terenu Miasta Słupska.

Głównym celem badania będzie analiza rozwoju i realizowania się absolwentów słupskich szkół na podstawie przeprowadzonych systematycznych badań. Badaniem powinni zostać objęci absolwenci w następujących przedziałach czasowych: moment ukończenia nauki w szkole, 6 miesięcy, 3 i 5 lat po ukończeniu szkoły.

wszystkie informacje dla absolwenta

mi.in. badanie losów absolwenta

procedury dotyczące wydania duplikatów dokumentów