informacje bieżące kierowane do absolwentów szkoły

ankiety dla absolwentów
m.in. badanie losów

procedury dotyczące wydawanie duplikatów dokumentów