Jak uzyskać
duplikat dokumentów?

Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku informuje, że w przypadku utraty lub zniszczenia oryginału:

 • świadectwa ukończenia szkoły
 • świadectwa dojrzałości
 • dyplomu uzyskania tytułu zawodowego

W celu uzyskania duplikatu należy:

 1. wypełnić wniosek o wydanie duplikatu świadectwa Załącznik nr 1).;
 2. wypełniony wniosek złożyć można w sekretariacie szkoły osobiście lub przez osobę upoważnioną jak, również można przesłać e-mailem: sekretariat@zsp1slupsk.pl
  opłatę za duplikat w wysokości 26 zł należy wpłacić na konto szkoły:
  Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich
  ul. Szczecińska 60, 76-200 Słupsk
  nr konta BRE BANK 20 1140 1153 0000 2179 0800 1001
  tytułem: duplikat świadectwa
  (w przypadku, kiedy opłatę za duplikat uiszcza inna osoba wówczas musi podać dane osoby, której duplikat dotyczy);
 3. informację o odbiorze duplikatu otrzymają Państwo e-mailem zwrotnym lub telefonicznie;
 4. w przypadku odbioru duplikatu przez inną osobę, należy wypełnić druk upoważnienia Załącznik nr 2).. Wskazana osoba w upoważnieniu musi stawić się z dowodem tożsamości.