kwalifikacje zawodowe,
wiedza i umiejętności

 – praktyka zawodowa – egzaminy zawodowe – matura –

m.in. harmonogram praktyk


informacje bieżące, komunikaty, zarządzenia, informatory OKE, procedury, harmonogram

informacje bieżące, komunikaty, zarządzenia, informatory OKE, procedury, harmonogram