słowem wstepu

Zespół Szkół „Elektryk”
im. Noblistów Polskich
w Słupsku
to: Technikum nr 1
Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła powstała w roku 2002 z połączenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 i Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, do roku 2019 funkcjonując jako Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku. Od 1września 2019 r. placówka nosi nazwę Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku, nawiązując do wcześniejszej nazwy funkcjonującej w świadomości środowiska lokalnego, tzw. Elektryka.

 – statuty – regulaminy – programy – procedury –

 – komunikaty – zarządzenia – procedury –

nasze social media: