ZFŚS
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

środki finansowe, które pracodawca gromadzi na osobnym rachunku bankowym w celu zapewnienia wsparcia socjalnego uprawnionym do tego pracownikom

o przyznanie świadczenia z ZFŚS

o pomoc rzeczową w formie karty z zasiloną kwotą

o dofinansowanie do wypoczynku dziecka

o dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie

o pożyczkę mieszkaniową

o dochodach rodziny

o dochodach z 3 miesięcy

o pobranej emeryturze/rencie

o przyznanie pozyczki na cele mieszkaniowe – 7.000zł

o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe – 12.000zł

Regulamin ZFŚS

dostępny w bibliotece