Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku

Technikum nr 1
koła zainteresowań
Szkoła branżowa

Zajęcia pozalekcyjne są jednym z ważniejszych działań skierowanych bezpośrednio do naszych uczniów zarówno z Technikum, jak i Szkoły Branżowej. Zajęcia te mają rozwijać kreatywność i twórcze myślenie wzmacniające uzdolnienia kierunkowe, jak również przygotowywać uczniów do udziału w olimpiadach, czy konkursach. Zajęcia pozalekcyjne mają na celu rozwijać nie tylko inteligencję i zdolności twórcze, ale także poprzez indywidualne podejście do ucznia poszerzanie wiedzy w danej dyscyplinie naukowej, tematycznej, sportowej, czy hobbystycznej.

zajęcia sportowe

piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, szachy, brydż

zajęcia plastyczne

 

zajęcia muzyczne

 

koło historyków

 

liga ochrony przyrody

 

koła językowe

język polski dla młodzieży z Ukrainy

koło fizyka

 

klub technika

 

koło turystyczne

 

koło barmańskie

 

fakultety

język polski, matematyka, fizyka

samorząd uczniowski

 

nie samą nauką uczeń żyje…