Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku

Technikum nr 1
koła zainteresowań
Szkoła branżowa

Zajęcia pozalekcyjne są jednym z ważniejszych działań skierowanych bezpośrednio do naszych uczniów zarówno z Technikum, jak i Szkoły Branżowej. Zajęcia te mają rozwijać kreatywność i twórcze myślenie wzmacniające uzdolnienia kierunkowe, jak również przygotowywać uczniów do udziału w olimpiadach, czy konkursach. Zajęcia pozalekcyjne mają na celu rozwijać nie tylko inteligencję i zdolności twórcze, ale także poprzez indywidualne podejście do ucznia poszerzanie wiedzy w danej dyscyplinie naukowej, tematycznej, sportowej, czy hobbystycznej.

piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, szachy, brydż

zajęcia muzyczne

 

koło historyków

 

liga ochrony przyrody

 

koła językowe

język polski dla młodzieży z Ukrainy

koło fizyka

 

klub technika

 

koło turystyczne

 

koło barmańskie

 

fakultety

język polski, matematyka, fizyka

samorząd uczniowski

 

nie samą nauką uczeń żyje…