regulamin przyznawania pomocy materialnej

o charakterze socjalnym

informacja o stypendiach

Wszelkie sprawy związane z pomocą materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Słupska (STYPENDIUM SZKOLNE, ZASIŁEK SZKOLNY) od 1 stycznia 2022 r. będą prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Podstawa prawna:

  • Uchwała nr XXXVII/579/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Słupska;
  • Uchwała nr XXXVII/580/21 Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Słupska.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Miasta Słupska wraz z nowym wzorem wniosków: