Ubezpieczenie NNW uczniów w roku szkolnym 2023/2024

Oferta ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rok szkolny 2023/2024, oraz ogólne warunki dostępne są na stronie internetowej szkoły.

Ubezpieczyciel: Ergo Hestia S.A.

Okres ubezpieczenia obowiązuje od 01.09.2023 r. do 31.08.2024 r.

W tym roku proponujemy 2 warianty :

I. Suma ubezpieczenia: 25 000 zł – Składka roczna 49 zł (rodzeństwo 35 zł tj. 49+35= 84 zł)

II. Suma ubezpieczenia: 30 000 zł – Składka roczna 54 zł (rodzeństwo 40 zł tj. 54+40= 94 zł)

Wpłaty na ubezpieczenie należy dokonywać przelewem na konto bankowe:

63 1140 1153 0000 2179 0800 1003 MBank

podając w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę (warunek konieczny).