uczeń 1

kilka słów o przedstawicielu samorządu uczniowskiego

UCZEŃ 2

kilka słów o przedstawicielu samorządu uczniowskiego

UCZEŃ 3

kilka słów o przedstawicielu samorządu uczniowskiego

spełniamy wasze życzenia

samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski to organizacja demokratyczna, która jest jednym z czterech organów szkoły zaraz obok rady szkoły, rady pedagogicznej i rady rodziców. Jest ona ściśle współpracująca z dyrekcją i gronem pedagogicznym placówki dydaktycznej zarówno w szkole prywatnej, jak i publicznej. Jest również ważnym i cennym łącznikiem między wszystkimi uczniami (i ich pragnieniami, życzeniami) a nauczycielami.