rada rodziców

Szanowni Państwo,

W Zespole Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku działa Rada Rodziców, która jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły.

Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim. Jest to instytucja wspomagająca pracę szkoły na wielu różnych płaszczyznach.

Dofinansowujemy, między innymi, wyjazdy uczniów naszej szkoły na liczne konkursy zawodowe, artystyczne, naukowe oraz olimpiady, projekty edukacyjne, a także nagrody za wybitne wyniki w nauce.

Wspieramy młodzież w ich nowych, jak i dotychczasowych, zadaniach oraz wyzwaniach, mających wpływ na całe ich przyszłe życie. Pomagamy by stali się lepsi, rozwijali swoje często ukryte talenty i pokazywali swoje możliwości.

Zebrane środki w całości wracają do naszych uczniów.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego pojawiły się przed nami nowe wyzwania i pomysły, które chcielibyśmy wprowadzić w życie.

Mając na uwadze dalszą dobrą współpracę, pragniemy zachęcić wszystkich do udziału w pracach Rady Rodziców oraz udzielnie jej moralnego i finansowego wsparcia.

Wpłaty w wysokości 30 zł na cały rok szkolny 2023/24 (rodzeństwo w naszej szkole 15zł) można wpłacać przelewem na nasze konto:

Bank Spółdzielczy, numer konta:
17 9315 0004 0050 9213 2000 0010,

w tytule umieszczając: „Wpłata na Radę Rodziców” imię i nazwisko ucznia oraz klasa.

Dziękujemy i pozdrawiamy

Prezydium Rady Rodziców