elektryk
opis zawodu

Elektryk: to zawód związany z montażem i naprawą instalacji elektrycznych oraz uruchamianiem, konserwacją, naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych. W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych, wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych, lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych a także nauczysz się ocenienia stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie.

Zawód realizowany będzie w klasie dualnej, w związku z tym szkoła zapewnia zajęcia praktyczne u pracodawcy.

Miejsca pracy dla elektryka:

Elektrycy znajdują zatrudnienie we wszelkiego rodzaju firmach jako pracownicy wewnętrzni, dbający o sieci firmowe; mogą pracować w firmach budowlanych lub montażowych, dbając o projektowanie i montaż instalacji i urządzeń elektrycznych, a także w przedsiębiorstwach państwowych

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
  • język polski,
  • język obcy,
  • matematyka,
  • informatyka.
Języki obce:

język angielski lub język niemiecki.

Wybierając naukę w tym zawodzie:
  • uczysz się zawodu w szkolnych pracowniach,
  • masz możliwość dalszej nauki,
  • będziesz przygotowana/y do wejścia na rynek pracy,

Po ukończeniu szkoły zdajesz egzamin państwowy i uzyskujesz wykształcenie zasadnicze branżowe.

Uzyskane kwalifikacje w zawodzie:

ELE.02 Montaż uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych


więcej o egzaminach zawodowych:
Uwaga!

Absolwent szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji ELE.02, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji ELE.05 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego

szkoła branżowa

wykwalifikowany rzemieślnik
elektryk

wyzwania i samorealizacja


Zainteresował cię kierunek kształcenia?
Dowiedz się więcej i zostań naszym uczniem