od 2019 do chwili obecnej

Ty również tworzysz historię…

kalendarium

najważniejsze i szczególne wydarzenia w historii Szkoły

2015-2019

w latach 2015-2019, w rankingu szkół Perspektywy, rokrocznie jesteśmy laureatami, zdobywając: tarczę srebrną (w roku 2015, 2016, 2019) i brązową (w roku 2017, 2018).

2014-2015

2014/2015 – szkoła została włączona w realizację programu „Energia dla nauki” organizowana przez ENERGĘ OPERATOR SA. Patronatem została objęta klasa elektryków.

Modernizacja pracowni elektrycznych i informatycznych.

2014/2015 – szkoła otrzymała srebrną tarczę w rankingu szkół – Perspektywy.

2015 – zjazd absolwentów Technikum Elektrycznego z okazji 50-lecia szkoły.

2011-2013

2011 – szkoła jest na 1 miejscu najlepszych szkół w regionie, a 8 w województwie w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2011 przygotowanym przez Perspektywy i Rzeczpospolitą.

2013/2014 – szkoła otrzymała złotą tarczę w rankingu szkół – Perspektywy.

2007

2007 – instalacja i konfiguracja pierwszych sieci LAN i połączeń internetowych

2006

2006 – zjazd absolwentów Technikum Elektrycznego z okazji 40-lecia szkoły.

2003

2003 – na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, Rada Miejska w Słupsku uchwałą Nr XIX/184/03 z dnia 17.03.2003r. nadaje Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 imię  Noblistów Polskich.

2002

2002 – uchwałą Nr XLI/520/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 stycznia 2002r. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Słupsku od dnia 01.09.2002r. otrzymuje nazwę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1.

Wraz z początkiem roku szkolnego 2002/03 w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku wchodzi Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich.


1995-2001

1995 – dyrektorem zostaje Jerzy Grzybowski (1995-1996)

1996 – dyrektorem zostaje Piotr Pieniążek (1996-2001)

2001 – stanowisko dyrektora obejmuje Aldona Pląska (2001 – do chwili obecnej).


1993-1994

1993 – uczniowie rozpoczęli naukę w nowym budynku dydaktycznym. Prace modernizacyjne trwały nadal nad pozostałymi częściami szkoły.

1994 – uroczyste otwarcie auli szkolnej i sal sportowych.


1987

1987 – na plac budowy został wprowadzony pierwszy wykonawca. Rozpoczęto budowę m. in. zespołu boisk, pełnowymiarowej sali gimnastycznej, obiektu dydaktycznego, auli szkolnej.

1986

(…) młodzież Technikum Elektrycznego startowała w wielu turniejach i olimpiadach tematycznych w mieście, województwie i kraju odnosząc liczne zwycięstwa.

Uczniowie uczestniczyli w praktykach zawodowych i akcjach społecznych.


1985

1985 – podjęto inicjatywę poprawy warunków pracy w szkole. Powstał  Społeczny Komitet Rozbudowy i Modernizacji Zespołu Szkół Zawodowych

1981-1982

1981-1982 – szkoła liczy ponad 1000 uczniów.

1982 – dyrektorem szkoły został Stanisław Majchrzak (1982–1995).

1982 – szkoła cieszy sie niesłabnącą popularnością wśród młodzieży. Baza lokalowa jest niewystarczajaca. Powołuje się Społeczny Komitet Rozbudowy i Modernizacji placówki.


1978

oferta szkoły w 1978 roku:

Technikum Elektryczne:
dzienne – 8 oddziałów,
dla pracujących – 2 oddziały,

Zasadnicza Szkoła Międzyzakładowa Zakładu Energetycznego – 6 oddziałów.


1975

1975 – w ramach przeprowadzonych zmian organizacyjnych powołany został Zespół Szkół Zawodowych im. Maksymiliana Tytusa Hubera.

1969-1972

1969 – 1972 – szkoła rozwija swoja ofertę oświatowa.

Uczniowie odbywają praktyki w wielu zakładach pracy m. in. w Zakładzie Energetycznym.


1968

1968 – przeniesienie Technikum Elektrycznego z ul. Partyzantów do szkoły przy ul. Szczecińskiej.

Pierwszym dyrektorem i organizatorem szkoły w nowym obiekcie był Stanisław Nożewski (1968 – 1982).


1967

1967 – powstanie przy pomocy słupskich fabryk i zakładów Zasadniczej Szkoły Międzyzakładowej dla pracujących im. Maksymiliana Tytusa Hubera przy ul. Szczecińskiej.

1966

W roku szkolnym 1965/1966 utworzono dwie klasy Technikum Elektrycznego o specjalności elektromechanik i elektroenergetyk

1965

1965 – decyzja Kuratorium Wojewódzkiego o likwidacji Liceum Pedagogicznego przy ul. Partyzantów i utworzeniu w jego miejsce Technikum Elektrycznego.

Pierwszym dyrektorem był Leszek Mąka.