instrukcja postepowania
krok po kroku
dla kandydata
do klasy pierwszej

Kandydacie, jeśli wybierasz Technikum nr 1 lub Branżową Szkołę I stopnia nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku:

Zapoznaj się z ofertą edukacyjną szkoły na naszej stronie internetowej lub w systemie rekrutacyjnym

krok 2

Wypełnij wniosek w systemie rekrutacyjnym

krok 3

Wypełniony i podpisany przez rodzica wniosek oraz świadectwo przynieś do szkoły lub prześlij jego skan lub zdjęcie na adres:

rekrutacja@zselektryk.slupsk.pl
krok 4

Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdź wolę nauki, dostarczając oryginały dokumentów (oryginał świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej, jeśli nie złożyłeś go wcześniej, i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty) oraz:

  • deklarację uczestnictwa w religii lub etyki,
  • 2 zdjęcia.
krok 5

Kandydacie, pamiętaj o terminach wynikających z harmonogramu rekrutacji.

krok 6

Wszystkie informacje dot. rekrutacji znajdziesz na naszej stronie internetowej. Sprawdzaj komunikaty i ogłoszenia!

krok 7

W punkcie rekrutacyjnym (preferowany kontakt telefoniczny 59 8433178 lub za pomocą Messengera) otrzymasz pomoc i wszelkie informacje.

krok 8

Do zobaczenia w szkole!