wydarzenia archiwalne

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego w nieprzekraczalnym terminie do 11 listopada 2022 r

Mistrz Wiedzy Hotelarskiej

 – konkurs ogólnopolski –

15.03.2023

mistrz jest tylko jeden!

Niesamowite emocje towarzyszyły finałowi Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej” w którym rywalizowali uczniowie szkół z całej Polski. Młodzi, otwarci i ambitni udowodnili, że hotelarstwo jest sztuką.

motto finału:

„Stałem się mistrzem z dwóch powodów:
poszukiwanie prawdy i chęć walki.“
— Aleksander Alechin

15.03.2023

wielki finał

Mistrzem Hotelarstwa 2023 został Mateusz ze Szczecina!!!

15 marca 2023 r. w Hotelu Grand Lubicz – Uzdrowisko Ustka w Ustce odbył się po raz trzeci Ogólnopolski Konkurs „ Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”. Konkurs bazuje na XII – letnim doświadczeniu szkoły w organizacji międzyszkolnego konkursu, o tej samej tematyce. Konkurs odbył się pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Słupska.

Do II etapu konkursu – finału zakwalifikowało się 13 uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa. Swój udział potwierdziło 12 uczestników z takich miejscowości jak: Rzeszów, Gniezno, Mysłowice, Radzyn Podlaski, Szczecin, Gdynia, Słupsk. W pierwszej kolejności uczestnicy dokonali autoprezentacji, 9 najlepszych zostało zakwalifikowanych do drugiej konkurencji, która polegała na wykonaniu zadania z zakresu obsługi konsumenta, następnie najlepsza 6 wzięła udział w konkurencji rozstrzygającej, dotyczącej obsługi gościa hotelowego w języku obcym. W jury zasiedli:

 1. Mateusz Bożek – Dyrektor Gastronomii Hotelu Grand Lubicz w Ustce
 2. Mirela Zwirbla – specjalista ds. rynku niemieckiego Hotelu Grand Lubicz w Ustce
 3. Krzysztof Kowalski – Dyrektor Hotelu „Jan” w Darłówku Wschodnim
 4. Janusz Cwajna – zastępca dyrektora biura Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej: DarLOT

Dla laureatów nagrody ufundowali:

 • Stowarzyszenie HOTELMANIA
 • Hotel „Jan” w Darłówku Wschodnim
 • Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna: DarLOT
 • Villa Rubikon, ul. Kaszubska, Słupsk
 • Rada Rodziców ZSEL
 • Pomorzanka, ul. Koszalińska 9, Słupsk

Tegoroczni laureaci to:

 • I miejsce – Mateusz Łencio – Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie
 • II miejsce Maciej Okulski – Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdynia
 • III miejsce Olgierd PosiewkaZespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie.

Nasza uczennica Wiktoria Nowak z kl.2ht uplasowała się na 5 miejscu. Super wynik jak na debiutantkę.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom.

15.03.2023

mini album

20.02.2023

mistrzem być!

15 marca 2023 r. to wspaniały dzień dla młodego pokolenia branży hotelarskiej – finał Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku. Patronat nad konkursem objęli:
• Prezydent Miasta Słupska,
• Marszałek Województwa Pomorskiego
• Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

13 uczniów wyłonionych w drodze eliminacji (test wiedzy składający się z 56 pytań) z różnych miast będzie rywalizować między sobą o tytuł „Mistrza Wiedzy Hotelarskiej” w Hotelu*****Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Oto oni:
Lp. Imię Nazwisko Nazwa szkoły
1. Wiktoria Nowak Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku
2. Olgierd Posiewka Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie
3. Mateusz Łencio
4. Patrycja Mecler Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie
5. Michalina Fischer
6. Julia Bołdys Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach
7. Maciej Okulski Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
8. Konrad Kreft
9. Wiktoria Kwarta Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie
10. Klaudia Hejman Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. E. Kwiatkowskiego w Koninie
11. Aleksandra Mackiewicz Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II, Radzyń Podlaski
12. Julia Grzeszuk
13. Julia Kulczyk Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej – Karamać w Gorzowie Wielkopolskim

Uzyskane punkty z trzech konkurencji: autoprezentacji, obsługi konsumenta oraz obsługi gościa w recepcji w języku obcym zadecydują o tym, który z młodych hotelarzy zdobędzie I miejsce.
Uczestników konkursu oceniać będzie jury w składzie:
Mateusz Bożek – Manager Gastronomii Hotelu Grand Lubicz w Ustce
Mirela Zwirbla – specjalista ds. rynku niemieckiego Hotelu Grand Lubicz w Ustce
Krzysztof Kowalski – Dyrektor Hotelu „Jan” w Darłówku Wschodnim
Janusz Cwajna – zastępca dyrektora biura Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej: DarLOT

Konkurs wzbogaci obecność gości specjalnych, jednocześnie sponsorów konkursu:
Pana i Pani Hotelarz – Joanny i Miłosza Stanisławscykich – ze Stowarzyszenia HOTELAMANIA, czyli ekspertów branży hotelarskiej, którym zależy na tym, żeby trafiali do niej ludzie z pasją.
Będzie się działo, już 15 marca w Hotelu*****Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka.

Do zobaczenia!!!


10.01.2023

II etap konkursu – informacje bieżące

Ogłaszamy wyniki I etapu Eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”

Komisja konkursowa, po przeanalizowaniu wątpliwości zgłaszanych przez szkoły dotyczące sformułowania pyt. nr 7, podjęła decyzję o wyłączeniu z punktacji ogólnej ww. pytania z Testu – eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej” i wyłoniła finalistów konkursu widocznych w Tabeli poniżej.

Przypominamy, że:

po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się do następnego etapu konkursu szkoła ma obowiązek do 10.02.2023 r. przesłać informację (Załącznik nr 2) dotyczącą wyboru wykorzystywanego języka w II etapie przez uczestnika (obsługa gościa w recepcji). Do wyboru:

– język niemiecki

– język angielski

Przypominamy również o organizacji konkursu:

1) Konkurs odbędzie się 15 marca 2023 r. w Hotelu*****Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka.

2) Uczestnicy konkursu oraz ich opiekun mogą skorzystać z noclegu w hotelu po zakończeniu konkursu z 15 marca na 16 marca 2023 za opłatą w wysokości 150 zł od osoby. Koszty noclegu pokrywa szkoła uczestników konkursu.

Zgłoszenie chęci noclegu proszę dokonać na adres:  sekretariat@zsp1slupsk.pl do 28.02.2023 r.

Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek: BANK PEKAO S.A.37 1240 3770 1111 0010 4894 8718 Hotelu Grand Lubicz*****. W tytule przelewu proszę wpisać ”Wpłata na Ogólnopolski Konkurs Mistrz Wiedzy Hotelarskiej 2023” do dnia 10 marca 2023 r. Na prośbę zainteresowanej strony, hotel wyda fakturę potwierdzającą wpłatę na pokrycie kosztów noclegu i wyżywienia.

3) Przypominamy, że Etap II składa się z trzech części:

 • Część I – autoprezentacja uczestników max. 3 min.- (kryteria oceny autoprezentacji zawiera Załącznik nr 3).

Do następnej części przechodzi 9 uczestników z najwyższą liczbą punktów.

Uwaga: Jeśli w czasie autoprezentacji uczestnika będą wykorzystywane pliki multimedialne to muszą być one dostarczone organizatorowi drogą elektroniczną do 10 marca 2023 przed rozpoczęciem konkursu na adres e-mail:  sekretariat@zsp1slupsk.plJeśli wykorzystywany plik będzie o dużej pojemności danych, proszę o dostarczenie materiałów na płycie na adres szkoły ww. terminie:

Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich

Ul. Szczecińskiej 60

76-200 Słupsk

 • Część II – polega na wykonaniu zadania z zakresu obsługi konsumenta, (kryteria oceny zawiera Załącznik 5) czas. 15 min.

Do następnej części przechodzi 6 uczestników z najwyższą łączną liczbą punktów.

 • Część III- umiejętność posługiwania się językiem obcym w bezpośrednim kontakcie
  z gościem hotelowym, (kryteria oceny zawiera Załącznik nr 4). czas. ok. 6 min.

Uwaga: Wskazane jest, aby uczestnicy zapoznali się z hotelem Grand Lubicz Hotel***** Uzdrowisko Ustka, w którym miał odbyć się finał konkursu, jego ofertą usługową oraz najbliższą okolicą. Informacje te będą przydatne w czasie obsługi gościa w recepcji w języku obcym.

W wyniku przeprowadzenia ostatniej konkurencji wyłonionych zostanie 3 najlepszych uczniów w zawodzie technik hotelarstwa.


10.01.2023

wyniki I etapu konkursu

Wyniki przeprowadzonego Etapu I – eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”, który się odbył dnia 1 grudnia 2022 r.

Do drugiego etapu zakwalifikowały się osoby do nr 13 na liście rankingowej.

Serdecznie gratulujemy!!!

28.09.2022

EDYCJA 2022/2023 – STARTUJEMY!

Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku serdecznie zaprasza uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa, do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”, który odbędzie się 15 marca 2023 r. (finał). Konkurs ma na celu pobudzenie ambicji i chęci doskonalenia umiejętności w zakresie hotelarstwa, wyłonienie trzech najlepszych techników hotelarstwa w Polsce, podniesienie poziomu kompetencji zawodowych uczestników poprzez udział oraz uczniów poprzez przygotowanie i obserwację konkursu, współpraca między szkołami kształcącymi w zawodzie technik hotelarstwa, stworzenie dla młodzieży możliwości współzawodnictwa w zakresie umiejętności zawodowych.

Konkurs składa się z następujących etapów:
I etap – eliminacje – po 2 uczestników zgłoszonych przez szkołę (test wiedzy przeprowadzony w szkole uczestnika 01.12.2022)
II etap – finał – 13 uczestników (zadania praktyczne w Hotelu Grand Lubicz***** w Ustce)

Warunkiem przystąpienia szkoły/uczniów do konkursu jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego  pod adresem w nieprzekraczalnym terminie do 11 listopada 2022 r. oraz załączenie skanu podpisanych zgód na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystania wizerunku uczestnika oraz opiekuna uczestników w ww. terminie (wzór na stronie internetowej –  Załącznik nr 1).

Organizacja konkursu II etapu:
1) Konkurs odbędzie się 15 marca 2023 r. w lub w Hotelu*****Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka lub Zespole Szkół „Elektryk” w Słupsku, ul. Szczecińska 60 w przypadku ograniczeń z powodu COVID -19.
2) W przypadku organizacji konkursu w hotelu uczestnicy konkursu oraz ich opiekun mają zapewniony nocleg i wyżywienie po przeprowadzeniu konkursu z 15 marca na 16 marca 2022 r. Koszty noclegu i wyżywienia wynoszą: 150 zł (koszt dla jednej osoby). Numer konta zostanie podany w późniejszym terminie.
Na prośbę zainteresowanej strony, hotel wyda fakturę potwierdzającą wpłatę na pokrycie kosztów noclegu i wyżywienia.
W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania noclegu w hotelu za opłatą wg aktualnych stawek w przeddzień konkursu. W załączeniu przesyłamy: – regulamin konkursu. Kryteria oceny poszczególnych konkurencji i pozostałe załączniki umieszczone są na stronie internetowej szkoły.
Dyrektor ZSEL
Aldona Pląska

Regulamin konkursy wraz z załącznikami

przebieg konkursu w latach ubiegłych, laureaci, galerie zdjęć