Ogólnopolski Konkurs
Mistrz Wiedzy Hotelarskiej

– regulaminy – 

 – akty prawne regulujące przebieg konkursu –

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika konkursu / opiekuna

Zgłoszenie językowe

Kryteria oceny autoprezentacji uczestnika

Kryteria oceny umiejętności posługiwania się językiem obcym w kontakcie z gościem hotelowym.

Kryteria oceny umiejętności obsługi konsumenta

Wzór dokumentu: protokół przebiegu konkursu: etap I – eliminacje

załączniki

Regulamin konkursy wraz z załącznikami

przebieg konkursu w latach ubiegłych,
laureaci,
galerie zdjęć