Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2023 r

Mistrz Wiedzy Hotelarskiej

konkurs ogólnopolski

13.03.2024

Finałowe rozstrzygnięcie

13 marca 2024 r. w Hotelu Grand Lubicz – Uzdrowisko Ustka w Ustce odbył się po raz czwarty Ogólnopolski Konkurs „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”. Konkurs bazuje na XII – letnim doświadczeniu szkoły w organizacji międzyszkolnego konkursu, o tej samej tematyce. Konkurs odbył się pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Słupska.

Ostatecznie tegoroczni laureaci to:

 • I miejsce – Kaprocka-Gral Julianna z Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni z liczą punktów 338
 • II miejsce – Roman Nikola z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku z liczba punktów 310
 • III miejsce – Suchocka Oliwia z Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie z liczbą punktów 303.


04.3.2024

finałowa rywalizacja młodych mistrzów hotelarstwa

13 marca 2024 r. to wspaniały dzień dla młodego pokolenia branży hotelarskiej. W tym właśnie dniu odbędzie się finał Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku. Patronat nad konkursem objęli: 

 • Prezydent Miasta Słupska,
 • Marszałek Województwa Pomorskiego
 • Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

13 uczniów wyłonionych w drodze eliminacji (test wiedzy składający się z 56 pytań) z różnych miast będą rywalizować między sobą o tytuł „Mistrza Wiedzy Hotelarskiej” w Hotelu*****Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Oto oni:

 • Oliwia Suchocka – Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie
 • Józef Mogielski – Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie
 • Julia Bujak – Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wielkopolskim
 • Marika Cieślak – Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumii
 • Milena Cieślak  – Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumii
 • Olga Chojecka – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Siedlcach
 • Marika Plechowska – Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku
 • Nikola Roman – Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku
 • Nadia Tomkowicz – Zespół Szkół Gastronomiczno Usługowych im Marii Dąbrowskiej w Chorzowie
 • Zuzanna Łabęcka – Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A.Troczewskiego w Kutnie
 • Monika Jagiełło – Zespół Szkół im. S.Staszica w Miętnem
 • Julianna Kaprocka-Gral – Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
 • Wiktoria Nowak – Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku – uczestnik gospodarza konkursu

Uzyskane punkty z trzech konkurencji: autoprezentacji, obsługi konsumenta oraz obsługi gościa w recepcji w języku obcym zadecydują o tym, który z młodych hotelarzy zdobędzie I miejsce.


Uczestników konkursu oceniać będzie jury w składzie:

Mateusz Bożek – Dyrektor Gastronomii Hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka

Mirela Zwirbla – specjalista ds. rynku niemieckiego Hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka

Krzysztof Kowalski – Dyrektor Hotelu „Jan” w Darłówku Wschodnim

Janusz Cwajna – zastępca dyrektora biura Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej: DarLOT


Konkurs wzbogaci obecność gości specjalnych, jednocześnie sponsorów konkursu:

– Anastazji Floriańczyk i Magdaleny Łoszajć – Zwyciężczynie „World Tour International, Ateny ze Stowarzyszenia HOTELAMANIA oraz Pana Grzegorza Żylaka – Deputy General Managera PURO Gdańsk Old Town oraz szefa kuchni PURO Gdańsk Old Town Pana Marka Rogalskiego, czyli ekspertów branży hotelarskiej, którym zależy na tym, żeby trafiali do niej ludzie z pasją.


Będzie się działo, już 13 marca w Hotelu*****Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka.

Do zobaczenia!!!


03.01.2024

wyniki i etapu eliminacji

Ogłaszamy wyniki I etapu Eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej” 2024 r.

Komisja konkursowa wyłoniła finalistów konkursu widocznych w Tabeli poniżej.


Przypominamy, że:

po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się do następnego etapu konkursu szkoła ma obowiązek do 09.02.2024 r. przesłać informację (Załącznik nr 2) dotyczącą wyboru wykorzystywanego języka w II etapie przez uczestnika (obsługa gościa w recepcji). Do wyboru:

– język niemiecki

– język angielski

Przypominamy również o organizacji konkursu:

1) Konkurs odbędzie się 13 marca 2024 r. w Hotelu*****Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka.

2) Uczestnicy konkursu oraz ich opiekun mogą skorzystać z noclegu w hotelu po zakończeniu konkursu z 13 marca na 14 marca 2024 za opłatą ustaloną przez hotel. Koszty noclegu (uczestników+ opiekuna) pokrywa szkoła uczestników konkursu.

Zgłoszenie chęci noclegu proszę dokonać na adres: sekretariat@zsp1slupsk.pl do 28.02.2024 r.

Informacja o wysokości opłaty zostanie podana po konsultacji z hotelem najpóźniej do końca stycznia 2024r. Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek:

BANK PEKAO S.A.37 1240 3770 1111 0010 4894 8718 Hotelu Grand Lubicz*****. W tytule przelewu proszę wpisać ”Wpłata na Ogólnopolski Konkurs Mistrz Wiedzy Hotelarskiej 2024” do dnia 8 marca 2024 r. Na prośbę zainteresowanej strony, hotel wyda fakturę potwierdzającą wpłatę na pokrycie kosztów noclegu i wyżywienia po otrzymaniu przez organizatora konkursu danych do faktury.(mail)

3) Przypominamy, że Etap II składa się z trzech części:

 • Część I – autoprezentacja uczestników max. 3 min.- (kryteria oceny autoprezentacji zawiera Załącznik nr 3).

Do następnej części przechodzi 9 uczestników z najwyższą liczbą punktów.

Uwaga: Jeśli w czasie autoprezentacji uczestnika będą wykorzystywane pliki multimedialne to muszą być one dostarczone organizatorowi drogą elektroniczną do 8 marca 2024 przed rozpoczęciem konkursu na adres e-mail:  sekretariat@zsp1slupsk.pl Jeśli wykorzystywany plik będzie o dużej pojemności danych, proszę o dostarczenie materiałów na płycie na adres szkoły ww. terminie:

Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich

Ul. Szczecińskiej 60

76-200 Słupsk

 • Część II – polega na wykonaniu zadania z zakresu obsługi konsumenta, (kryteria oceny zawiera Załącznik 5) czas. 10 min.

Do następnej części przechodzi 6 uczestników z najwyższą łączną liczbą punktów.

 • Część III- umiejętność posługiwania się językiem obcym w bezpośrednim kontakcie
  z gościem hotelowym, (kryteria oceny zawiera Załącznik nr 4). czas. ok. 6 min.

Uwaga: Wskazane jest, aby uczestnicy zapoznali się z hotelem Grand Lubicz Hotel***** Uzdrowisko Ustka, w którym miał odbyć się finał konkursu, jego ofertą usługową oraz najbliższą okolicą. Informacje te będą przydatne w czasie obsługi gościa w recepcji w języku obcym.

W wyniku przeprowadzenia ostatniej konkurencji wyłonionych zostanie 3 najlepszych uczniów w zawodzie technik hotelarstwa.

02.10.2023

EDYCJA 2023/2024 – STARTUJEMY!

Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku serdecznie zaprasza uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa, do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”, który odbędzie się 13 marca 2024 r. (finał). Konkurs ma na celu pobudzenie ambicji i chęci doskonalenia umiejętności w zakresie hotelarstwa, wyłonienie trzech najlepszych techników hotelarstwa w Polsce, podniesienie poziomu kompetencji zawodowych uczestników poprzez udział oraz uczniów poprzez przygotowanie i obserwację konkursu, współpraca między szkołami kształcącymi w zawodzie technik hotelarstwa, stworzenie dla młodzieży możliwości współzawodnictwa w zakresie umiejętności zawodowych.


Konkurs składa się z następujących etapów:

I etap – eliminacje – po 2 uczestników zgłoszonych przez szkołę (test wiedzy przeprowadzony w szkole uczestnika 01.12.2023)

II etap– finał – 13 uczestników (zadania praktyczne w Hotelu Grand Lubicz***** w Ustce)

Warunkiem przystąpienia szkoły/uczniów do konkursu jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego  pod adresem w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2023 r. oraz załączenie skanu podpisanych zgód na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystania wizerunku uczestnika oraz opiekuna uczestników w ww. terminie (wzór na stronie internetowej –  Załącznik nr 1).


Organizacja konkursu II etapu:
1) Konkurs odbędzie się 13 marca 2023 r. w Hotelu*****Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka

2) Uczestnicy konkursu oraz ich opiekun mogą skorzystać z opcji noclegu po przeprowadzeniu konkursu z 13 marca na 14 marca 2024 r. Koszty noclegu zostaną ustalone w porozumieniu
z hotelem i podane po ogłoszeniu wyników z I etapu.

Wówczas opłatę należy uiścić przelewem na rachunek: BANK PEKAO S.A.37 1240 3770 1111 0010 4894 8718 Hotelu Grand Lubicz*****. W tytule przelewu należy wpisać ”Wpłata na Ogólnopolski Konkurs Mistrz Wiedzy Hotelarskiej 2024” do dnia 01 marca 2024 r.

Na prośbę zainteresowanej strony, hotel wyda fakturę potwierdzającą wpłatę na pokrycie kosztów noclegu i wyżywienia.

W załączeniu przesyłamy: – regulamin konkursu. Kryteria oceny poszczególnych konkurencji i pozostałe załączniki umieszczone są na stronie internetowej szkoły.
Dyrektor ZSEL
Aldona Pląska

Regulamin konkursy wraz z załącznikami

przebieg konkursu w latach ubiegłych, laureaci, galerie zdjęć